O Šariši – zaujímavosti

povesti a príbehy, slávni rodáci

Zaujímavosti

Šariš (maď. Sáros; nem. Scharosch; ukr. Шариш; lat. comitatus Sarossiensis) je náš slovenský región a región cestovného ruchu (celým menom Šarišský región cestovného ruchu). Región sa delí na Horný Šariš s centrom v Bardejove a Dolný Šariš s centrom v Prešove.

V mladšej dobe železnej na našom území došlo k expanzii Keltov. Toto významné etnikum dalo základy ťažbe rúd a naučilo pôvodných obyvateľov nášho územia spracovávať kovy. Po Keltoch sa zachovalo najstaršie pomenovanie územia SAOURIS, čo vo voľnom preklade znamená „vysoký vrch nad vodou“. Kelti veľmi presne pomenovali náš región tak, ako ho vtedy videli. Prirodzeným etymologickým vývojom sa tak vyvinul dnešný Šariš. Toto pomenovanie je o niekoľko storočí staršie, ako je známe trenčianske LAUGARICIO. Osada, od ktorej sa ďalej odvíja už trvalé osídlenie nášho územia pochádza zo 6. – 7. storočia a je doložené archeologickými nálezmi. V minulosti práve hradný kopec patril k sídlom správy v stredoveku do roku 1647, následne sa centrom regiónu stal Prešov. Mesto sa stalo hospodárskym aj kultúrnym strediskom a popri Košiciach patril k významným sídlam severovýchodného Uhorska. A v dnešnej dobe nezaostáva a patrí k centru nielen regiónu Šariš ale aj celej prešovskej župy. Mesto okrem bohatej histórie a množstvu historických, kultúrnych, či technických pamiatok je známe aj tým, že iba na skok od neho nájdete výnimočné miesta, mestá, ale aj unikáty svetového rozmeru.