O Šariši – život na Šariši

šarišská rodina, tradície na Šariši, folklór, nárečie, kuchyňa

Život na šariši

Čaro tradícii v regióne Šariš

Hádam neexistuje krajší a bohatší sviatok na tradície v roku ako sú vianočné sviatky.

Začínajú adventným obdobím a ten v minulosti bol spojený so snehom, ktorý vŕzgal pod nohami a spomalením. Snehová prikrývka mala význam prikrytia všetkého, čo prežili ľudia počas celého roka a vniesol tak ticho a pokoj do života. Rovnako ako sneh padá na zem. Potichu. A práve v takomto očakávajúcom čase sa rodiny a gazdovstva pripravovali na Vianoce, pretkávané tradíciami.

Prinášame niekoľko tradícii v regióne Šariš, ktoré ešte aj dnes nájdeme nie v jednej rodine. Ich múdrosť, dôvtipnosť je našim dedičstvom, ktoré by sa malo zachovávať.

Upratovanie
Aby Ježiško prišiel do čistého prostredia, v domoch na Šariši sa poslednýkrát upratovalo tesne pred Štedrým dňom, zvyčajne týždeň pred sviatkami. Ak sa konala pred sviatkami zakáľačka, bolo to tri dni.

Gazdiné najprv „vyrajbali pokrovce“ (tkané koberce, predložky) v potoku. Potom vydrhli drevenú dlážku. Ak bola hlinená, vymazali ju, prekryli vrecovinou alebo čerstvou čečinou. Steny sa vybielili, obloky umyli a zavesili biele záclony. Šatstvo nemohlo byť zavesené, preto sa poukladalo a prezliekli sa periny. V kuchyni sa veľa neupratovalo, pretože sa veľa nevarilo. Bol predsa pôst a používalo sa menej hrncov a mís.

Neodmysliteľnou súčasťou Vianoc sú oblátky.

Pečenie oblátok patrilo v minulosti k povinnostiam rechtorov, ktorí mali príjem z pečenia oblátok uvedený aj v dekréte. Obilie na mletie múky alebo priamo múku na oblátky im doniesli žiaci, ktorí chodili v predvianočnom čase, najmä v deň svätej Kataríny po domoch.

Oblátky z jednoduchého nekysnutého cesta sa začali piecť v železných kliešťoch hneď po Lucii. Na jednej strane klieští býval zvyčajne znak kríža, na druhej vetvička či kalich. Najlepší žiaci, ktorých vybral a preskúšal pán rechtor, roznášali upečené oblátky v košíkoch po domoch podľa objednávok dva alebo tri dni pred Štedrým dňom. Každá rodina dostala v košíku zo desať až dvadsať vodových oblátok, zopár cukrových aj rolovaných oblátok. Keď žiaci pekne zavinšovali, dostali do košíka potraviny a peniaze pre pána rechtora.