Kontakt

spoznajme regionálnych výrobcov

Zoskupenie regionálnych výrobcov, podpora ich talentu, tvorby, výroby a ponúknuť ich konečný výrobok ľuďom žijúcim v regióne a turistom.